(Stolac, 08.03.2020.) U skladu sa Programom rada, Udruženje Stočana Bregava će i ove godine organizovati dodjelu jednokratnih naknada za porodilje tj. za novorođenčad u Stocu iz povratničkih porodica.
Ovom prilikom pozivamo roditelje čija su novorođenčad rođena u 2019. godini da se prijave za dodjelu ove naknade na način što će prijavu prebivališta (tzv. povtrdu CIPS) za novorođenče i kontakt broj telefona predati članu Upravnog odbora Udruženja Stočana Bregava Ameru ef. Beći (kontakt telefon 062 888 901).
Visina naknade zavist će od prikupljenih sredstava od članarine i donacija i broja prijavljenih na Javni poziv.

ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE TJ. JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 27.03.2020. GODINE.

Dodjela naknada će se organizovati na lokaciji i u terminu o kojem će prijavljeni biti blagovremeno obaviješteni.

Na ovaj konkretan način Udruženje Stočana Bregava želi čestitati sretnim roditeljima i dati svoj doprinos u poboljšanju natalitetne politike u Stocu.


Svim Stočanka želimo sretan 8. mart.🌹

Categories: Novosti