Prof.dr. Senad Mehmedbašić je jučer (22.12.2018. godine) obavio novih 25 besplatnih ginekoloških pregleda u Domu zdravlja Stolac Uzinovići.

Velikodušan čin vrhunskog stručnjaka koji je ovaj vikend i pored velikog broja obaveza u Zavodu za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost “Mehmedbašić” (jednog od vodećih ginekoloških centara u regiji) izdvojio vrijeme za pacijentice iz Stoca. 

Ovom serijom pregleda koji su obuhvatali opći ginekološki pregled, ultrazvični 3D pregled i Papa test, prof.dr. Senad Mehmedbašić je u periodu manjem od godinu besplatno pregledao oko 250 pacijentica.

Udruženje Stočana Bregava kroz svoje aktivnosti nastavit će sarađivati sa Domom zdravlja Stolac Uzinovići, s obzirom na izražene potrebe za specijalističkim ginekološkim pregledima i podizanjem kvaliteta zdravstvenih usluga za građane Stoca, naročito za povratnike.

Prof.dr. Senad Mehmedbašić konkretnim primjerom, kao suosnivač Udruženja Stočana Bregava, daje nemjerljiv doprinos u ostvarivanju ovih ciljeva i afirmaciji razvoja pronatalitetne politike.

Categories: Novosti