Prof.dr. Senad Mehmedbašić, jedan od osnivača Udruženja Stočana Bregava i istaknuti stručnjak, u skladu sa Meomorandumom o saradnji između Doma zdravlja Stolac Uzinovići i Udruženja Stočana Bregava, obavlja besplatne specijalističke ginekološke preglede (opći pregled, 3D ultrazvučni pregled i papa test) u prostorijama Doma zdravlja Stolac Uzinovići. U periodu od godinu prof.dr Senad Mehmedbašić je obavio oko 200 besplatnih ginekoloških pregleda. U sklopu navedene saradnje Udruženje Stočana Bregava je Domu zdravlja Stolac Uzinovići doniralo sto za obavljanje ginekoloških pregleda.

Categories: Projekti